Studiereizen!

Donderdag 12 april 2018 18:00 - Zondag 22 april 2018 13:00 - 67 mensen gaan
Hey!
Zoals jullie misschien inmiddels vernomen hebben, gaat de Trea naar Polen (van Krakau naar Warschau) en de Tripa naar Kopenhagen!
Nu wil wil je natuurlijk mee, dus moet je je opgeven voor 15 januari.
Bij het opgeven willen we 2 dingen van je weten. 1: heb je een BHV-diploma en ben je eventueel bereid als BHV'er mee te gaan, 2: voor welke optie je gaat. Er zijn 8 opties waar je je voor kan opgeven. Die zitten allemaal verwerkt in het lotingsproces dat hieronder is uitgelegd. De kans dat je mee gaat op een reis, is bij elke optie even groot. De rest kun je voor lief nemen, maar omdat we graag zo transparant mogelijk willen zijn staat de hele procedure hier uitgelegd. Succes!

https://studiereis.uscki.nl/

We hebben lang nagedacht en veel gediscussieerd over loting. Uiteindelijk zijn we op het volgende proces gekomen, wat ons het meest eerlijk lijkt:

Je zit in één van de volgende groepen
Bestuur
Reiscommissie
BHV
Normaal

We hebben besloten dat ieder bestuurslid gegarandeerd mee mag op één van de twee reizen. Daarnaast zijn ze 3-3 verdeeld over de beide reizen, zodat ze de reiscommissies te hulp kunnen schieten waar nodig.

Voor leden van de reiscommissies geldt dat ze uiteraard al op 1 reis meegaan, maar dat is niet echt een ontspannende reis voor hen. Ze zullen veel bezig zijn. Echter, ze gaan al wel op reis en zullen ook aan activiteiten enzo deelnemen. We hebben uiteindelijk besloten dat elk commissielid zelf mag bepalen of ze ‘normaal’ mee willen loten voor de andere reis, of alleen als er plekken over zijn voor deze reis.

Daarnaast is het voor veiligheid van belang dat op beide reizen 3 BHV’ers mee zijn die ook bereid zijn nuchter te blijven bij sommige activiteiten (=bedrijfshulpverlener). Binnen het bestuur zijn er 2, dus er zijn er nog 4 nodig. Bij het inschrijfformulier zal je kunnen aangeven of je BHV’er bent. Als dat zo is zullen we met jou in gesprek gaan om je uit te leggen wat er van je verwacht wordt op de reis en zodat je kan bewijzen dat je herhalingscursussen hebt gevolgd óf je diploma in de afgelopen 2 jaar hebt gehaald. Als je bereid bent BHV’er te zijn op de studiereis, kom je in een aparte groep BHV’ers waaruit 4 mensen geloot worden die sowieso mee mogen. Als je hier wordt uitgeloot, schuif je door naar de groep ‘normaal’.

In de groep ‘normaal’ valt iedereen die niet bij bovengenoemde groepen hoort. Hier vallen eerstejaars, ouderejaars en masters in en die hebben gelijke kansen, we willen geen onderscheid maken tussen deze groepen. Alumni mogen in principe niet mee, behalve als er plekken over zijn.

Je kan je opgeven voor 8 lotingsopties:
Ik wil alleen mee met reis A.
Ik wil alleen mee met reis B.
Ik wil op 2 reizen mee, maar het liefst met A.
Ik wil op 2 reizen mee, maar het liefst met B.
Ik wil op 1 reis mee, het liefst A, maar als dat niet kan dan B.
Ik wil op 1 reis mee, het liefst B, maar als dat niet kan dan A.
Ik wil op 1 reis mee, maar ik heb geen voorkeur.
Ik wil op 2 reizen mee en heb geen voorkeur.

Er zijn 2 reizen die beide 50 mensen meenemen. Beide worden geleid door een commissie van 6 personen. Op beide reizen gaan ook nog 2 andere bestuursleden mee en 2 extra BHV’ers. In totaal zijn er dus 100 – 2x6 – 2x2 – 2x2 = 80 plekken over voor ‘normaal’.

Als er meer dan 80 ‘normale’ inschrijvingen zijn, zal niemand op twee reizen meegaan. Dit omdat we willen voorkomen dat er mensen op twee reizen gaan en anderen überhaupt niet mee kunnen. De enige uitzondering hierop zijn reiscommissieleden (omdat ze dus niet ‘chill’ meegaan of de ene reis). De lotingsprocedure vindt dan als volgt plaats:

De BHV’ers worden geloot en diegenen die zijn uitgeloot voor de BHV-plaats schuiven door naar normaal.
Iedereens naam wordt één keer in een kom gedaan. Hier worden 80 namen uitgehaald.
Er wordt gekeken onder deze mensen welke reis het populairst is (= reis A).
Iedereens naam met voorkeur voor reis A (optie 1, 3, 5) wordt één keer in een kom gedaan. Hier worden 40 namen uit gehaald die meegaan naar reis A.
Als er nu nog mensen over zijn die voorkeur hadden voor A, wordt gekeken of zij onder optie 1 vallen. Als dat zo is, worden zij alsnog uitgeloot voor de gehele reis en zal iemand die uitgeloot werd bij stap 2 en niet optie 1 heeft opgegeven alsnog worden ingeloot door middel van loting.
Iedereen die nu nog over is en ingeloot bij stap 2 (of bij 4a) zal meegaan op reis B.

Als er minder dan 80 ‘normale’ inschrijvingen zijn, is het wel mogelijk dat er mensen op 2 reizen mee gaan. Dit geldt ook voor bestuurs- en reiscommissieleden die zich voor een ‘normale’ optie kunnen opgeven. De lotingsprocedure vindt dan als volgt plaats:
De BHV’ers worden geloot en diegenen die zijn uitgeloot voor de BHV-plaats schuiven door naar normaal.
Er wordt gekeken welke reis het populairst is (= reis A).
Iedereen die optie 1 had gekozen wordt bij reis A ingedeeld en iedereen die optie 2,4 of 6 had gekozen wordt bij reis B ingedeeld.

Het aantal plekken dat nog vrij is bij A, wordt verloot onder mensen met optie 3 en 5.
Iedereen die uitgeloot is bij 4a, wordt ingedeeld bij reis B.
Het aantal mensen dat voor optie 7 en 8 heeft gekozen bij elkaar opgeteld is x.
Het aantal vrije plaatsen dat nu nog over is bij zowel A als B, min x, wordt verloot onder mensen die voor optie 3, 4 of 8 hebben gekozen.
De mensen die 7 en 8 hebben gekozen worden ingedeeld op de nog vrije plaatsen. Ze zullen dan eerst worden ingeloot bij reis A tot die vol is. Als die vol is gaat de rest mee op reis B.
Wie:
TreCKI en TripCKI
Wat:
Reis naar Polen en reis naar Kopenhagen
Waar:
Polen en Denemarken
Wanneer:
Polen: 12-22 april , Kopenhagen: 9-14 mei
Kosten:
TripCKI: 260-300 euro voor 6 dagen, TreCKI: 300-350 euro voor 10 dagen