WOinACTIE: Demonstratie

Vrijdag 14 december 2018 13:00 - Vrijdag 14 december 2018 16:00 - 1 mensen gaan
Je hebt het vast al in de gehoord. Omdat de minister onze eisen tot het schrappen van de bezuinigingen op universiteiten niet heeft ingewilligd is er op vrijdag 14 december een landelijke demonstratie in Den Haag. Inmiddels steunen steeds meer CvB's van universiteiten onze acties. Sluit je ook aan, draag een rood vierkantje, kom naar Den Haag, en laat je horen voor de belangen van universitair onderwijs en onderzoek! Meer informatie vindt je op het Facebookevenement. https://www.facebook.com/events/277197112930345/

Waarom demonstreren?
De universiteit piept en kraakt onder druk van steeds meer studenten en een eerste geldstroom die deze groei niet volgt. Sinds 2000 is het aantal studenten met 68% toegenomen. De financiering voor het hoger onderwijs is echter aanzienlijk minder snel gegroeid waardoor de rijksbijdrage per student met 26% is afgenomen. De uitgaven aan hoger onderwijs als percentage van het Nederlands bbp blijft ruim achter bij landen als Duitsland en Frankrijk. Het doel van WOinActie is dat de algehele rijksbijdrage per student wordt hersteld naar het niveau van 2000.

Moraal van het verhaal: onze overheid wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Onderwijs en onderzoek moeten excellent zijn maar mogen niet teveel kosten. Om ‘efficiënter’ te worden moeten academici steeds harder werken. Er is daarin een grens bereikt. We kunnen onze docenten niet steeds meer laten doen voor dezelfde beloning.

Kortom: de werkdruk is te hoog, de zalen te krap, het onderwijs te grootschalig en de arbeidsvoorwaarden voor docenten zijn te vaak beneden het peil dat nodig is voor de kwaliteit die we zeggen te bieden.

WOinActie heeft eerder al brieven naar de kranten gestuurd, rapporten geschreven, petities opgesteld, openluchtcolleges gegeven en cijfers aangedragen – maar Den Haag is niet bijzonder onder de indruk. Daarom is het tijd dat we bredere steun krijgen en hardere acties gaan voeren.

~~Rector Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht heeft toegezegd dat, wanneer je wilt demonstreren, maar ook een tentamen gepland hebt staan, je je kan beroepen op overmacht. Je kan dan alsnog op het herkansingsmoment je tentamen maken.~~
Wie:
Alle studenten, docenten en medewerkers van alle universiteiten in Nederland
Wat:
Demonstratie
Waar:
Koekamplaan, 2594 AA Den Haag, Nederland
Wanneer:
14 december
Kosten:
none