USCKI Incognito Logo link

Bestuur 24 (2013 - 2014)

Bestuur 24
De avonturiers die voor de bestuursfoto in een boom zijn geklommen zullen dit jaar USCKI Incognito leiden. Het is niet voor niets dat zij rood als bestuurskleur hebben uitgekozen. Het symboliseert niet alleen hun vurige passie, maar ook de liefde voor de vereniging die zij gedurende hun lidmaatschap hebben gekregen. Gelukkig hebben zij een voorzitter die met beide benen op de grond staat. Zij smeedt de verscheidenheid van ideeën en meningen tot een eenheid. Dat het bestuur dit jaar weer uit een persoon minder bestaat is geen onoverkomelijk probleem, maar het zal wel invloed hebben op het jaar. Zo is het voor dit bestuur niet moeilijk BV’s te plannen waar ieder bestuurslid aanwezig is.
De activiteiten waar zij voor zorg dragen, zullen stuk voor stuk onvergetelijke activiteiten zijn. Dit houdt niet direct in dat alle activiteiten gelijk heel grote activiteiten zijn. Zo kan ook een spelletjesmiddag op HoCKI zorgen voor een onvergetelijke middag vol met CKI-grapjes, plezier en krakende hersens. Daarnaast zal het bestuur zorgen voor interessante Café-KI’s, een memorabele studiereis, een spannende liftwedstrijd en een inspirerend symposium. Zo geven zij invulling aan de doelstellingen van Incognito: niet alleen studie-inhoudelijke activiteiten, maar ook gezellige activiteiten organiseren.


  • Josca Snippe (Voorzitter)
  • Niels Plantenga (Secretaris)
  • Kimberly van Hees (Penningmeester)
  • Cornelis Bouter (Bestuurslid ABC)