USCKI Incognito Logo link

Waarschuwing

Fout bij het communiceren met de database. (Details)

Mogelijke oorzaken en/of oplossingen:

 • Als je de URL handmatig hebt ingevuld, controleer dan of deze correct is.
 • Mogelijk is er een storing opgetreden.

Blijft deze fout optreden, geef dan onderstaande gegevens, eventueel vergezeld van een korte toelichting van wat je aan het doen was, door aan de internetcommissie van Incognito: maak een ticket aan.

De fout trad op in eb/uscki.hum.uu.nl/htdocs/www/modules/PostgresDB/PostgresDB.php:150 op 21-10-2017 op 12:14:51 in /?pagina=Forum/Overview bij IP 54.80.209.254.

De query was: 
			SELECT main.id AS topic_id, f.name AS forumname, title, postername, posttime, originalposttime, latestpostid 
			FROM (
					SELECT t.id, MAX(p.id) AS latestpostid
					FROM forum AS f 
					LEFT JOIN forumtopic AS t ON (t.forumid = f.id)
					LEFT JOIN forumpost AS p ON p.forumtopicid = t.id
					WHERE f.permissionnodeid = ANY ('{{}}')
						AND publishtimestamp <= NOW()
					GROUP BY t.id
					ORDER BY latestpostid DESC
					LIMIT 10
				) AS main
			LEFT JOIN forumpost AS p ON (p.id = latestpostid)
			LEFT JOIN forumtopic AS t ON main.id = t.id
			LEFT JOIN forum AS f ON (t.forumid = f.id);
De foutmelding: ERROR: malformed array literal: "{{}}"
LINE 8:   WHERE f.permissionnodeid = ANY ('{{}}')
                       ^
DETAIL: Unexpected "}" character.
#0 dules/PostgresDB/PostgresDB.php(161): Modules\PostgresDB\PostgresDB->doActualQuery('
			SELECT main')
#1 dules/Forum/Overview/Overview.php(162): Modules\PostgresDB\PostgresDB->doQuery('
			SELECT main')
#2 dules/Forum/Overview/Overview.php(105): Modules\Forum\Overview\Overview->getMostRecentTopics()
#3 dules/Forum/Overview/Overview.php(43): Modules\Forum\Overview\Overview->displayRecentTopics(Xml\USCKIDOMElement)
#4 (onbekend bestand): Modules\Forum\Overview\Overview->indexXml(Xml\USCKIDOMElement)
#5 cludes/module.php(226): call_user_func_array(Array, Array)
#6 cludes/module.php(175): XmlModule->callActionXml(Xml\USCKIDOMElement)
#7 cludes/module.php(155): XmlModule->makeXml(Xml\USCKIDOMElement)
#8 dules/IncognitoWebsite/IncognitoWebsite.php(250): XmlModule->getXml(Xml\USCKIDOMElement, 'index', Array)
#9 cludes/module.php(155): Modules\IncognitoWebsite\IncognitoWebsite->makeXml(Xml\USCKIDOMDocument)
#10 dules/IncognitoWebsite/IncognitoWebsite.php(186): XmlModule->getXml(Xml\USCKIDOMDocument)
#11 dex.php(94): Modules\IncognitoWebsite\IncognitoWebsite->display()
#12 (main)
 

Laatste berichten

Forum