USCKI Incognito Logo link

StoCKI's Studiegids

Dit is de informele studiegids van de StoCKI. De gids is enigszins subjectief, dus ontleen er geen rechten aan.

De studiegids is voor en door studenten. Als je dus zelf wat wilt toevoegen, dan mag je dat gewoon doen (het wordt zelfs aangemoedigd!). Je kunt CKI-vakken aanvullen, of informatie geven over het leuke (of stomme!) bijvak bij een andere faculteit.

Kijk voor beschrijvingen van vakken bij het cursusaanbod(per periode, handig!) of in Osiris.

Vergeet ook vooral de begrippenlijst niet!

Wil je zelf een vak toevoegen? Gebruik het StoCKI-format.

Handige linkjes/pagina's

Eerstejaarsreader
Latex
Handleiding voor Bewijzen
Vaardighedenreader Wijsbegeerte met info over het lezen van filosofische teksten en het schrijven van essays
Nederlands
Engels
Pijlers van CKI: over de vakgebieden die samen CKI vormen.
Hoe schrijf ik een scriptie?

Vakken uitkiezen?

zie: vakken kiezen

Begonnen in 2013/2014

Verplichte vakken


Periode 1
Inleiding tot de Cognitiewetenschap (niveau 1)
Inleiding Logica (niveau 1)
Statistiek voor CKI (niveau 2)
Datastructuren en Algoritmen voor CKI (niveau 2)

Periode 2
Modelleren en Programmeren (niveau 1)

Periode 3
Wiskunde voor AI (niveau 1)
Inleiding Taalkunde (niveau 1)

Periode 4
Inleiding Adaptieve Systemen (niveau 1)
Computationele linguïstiek (niveau 2)


Verdiepingspakketten

Nog niets over bekend.

Academische Context Vakken

Filosofie van de Geest (niveau 1)
Logica voor AI (niveau 3)
Experimentele methoden en statistiek (nieuwe cursus!) (niveau 3)


Begonnen voor 2013/2014

Verplichte vakken


De volgende vakken zijn verplicht:

Periode 1
Inleiding tot de Cognitiewetenschap (niveau 1)
Inleiding Logica (niveau 1)
Wiskunde voor AI (1/2) (niveau 1)
Statistiek voor CKI (niveau 2) *

Periode 2
Wiskunde voor AI (2/2) (niveau 1)
Imperatief en Objectgeoriënteerd Programmeren (niveau 1)
Logica voor AI (niveau 3)
Natuurlijke Taalverwerking (niveau 2)

Periode 3
Logisch Programmeren (niveau 1)

Periode 4
Inleiding Adaptieve Systemen (niveau 1)
Datastructuren en Algoritmen voor CKI (niveau 2)
CKI-B (niveau 2) *

Ongebonden
CKI-C (niveau 3) *

* Er moet gekozen worden tussen of CKI-A, -B en -C of Statistiek (beide mag natuurlijk ook). Mensen die beginnen in het jaar 2009/2010 beginnen kunnen geen CKI-A, -B of -C volgen. CKI-A wordt vanaf dat jaar ook niet meer gegeven.

Academische Context Vakken

Uit elk van de volgende twee lijstjes dient één vak gekozen te worden:
(Zie ook de website

Lijstje 1
Taalfilosofie (niveau 1)
Wetenschapsfilosofie in Context (niveau 2, staat ook bij Gebonden Keuzevakken)
Grondslagen van Kennis (niveau 2)

Lijstje 2
Inleiding Taalkunde (niveau 1)
Van Taal naar Theorie (niveau 1)

Gebonden Keuzevakken

Uit elk van de volgende vier lijstjes dienen één of meer vakken gekozen te worden (in totaal minstens vijf).

Lijstje 1 Lijstje 3
Cognitieve Neurowetenschappen (niveau 3) Wetenschapsfilosofie in Context (niveau 2 of 3, staat ook bij Academische Context Vakken)
Perceptie en Actie (niveau 3) Grondslagen van Kennis (niveau 2 of 3) (niet in 2010/2011)
Toegepaste Cognitieve Psychologie (niveau 3) Logische Complexiteit (niveau 3)
Filosofie van de Cognitiewetenschappen (niveau 2 of 3)
Lijstje 2 Lijstje 4
Zoekalgoritmen (niveau 2) (wordt niet in 2010/2011 gegeven) Semantiek (niveau 3)
Automatisch Redeneren (niveau 3) Variatie in Betekenis (niveau 3)
Functioneel Programmeren (niveau 2) Taal en Spraaktechnologie (niveau 3)
Inleiding computationele intelligentie (niveau 2)

Profileringsruimte


Andere Taalkundevakken

(voor een overzicht van het vakgebied en een uitleg van de vakken in relatie tot elkaar, zie overzicht taalkunde)
Discourse Analyse
Psychologie van taal
Geschiedenis van de Taalkunde
Syntactische principes
Sociolinguistiek
Betekenis in context
Talen in Contact
Spreken en Verstaan
Taal en Computer
Grammatica modellen in de Taaltechnologie of Computationele Grammatica's
Woorden in Vertaling
Inleiding Fonologie en Morfologie
Melodie en Ritme in talen
Akoestiek van Spraak en Muziek
Experimentele Psycholinguïstiek
Meertaligheid
Taalvariatie en Taalverandering
Linguïstische Argumentatie
Inleiding Taalontwikkeling
Language History
Communicatie in Trommeltalen

Andere Filosofievakken

Ethiek
Wetenschapsfilosofie SG
Recente ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie

Andere Psychologievakken

Functieleer

Andere Informaticavakkenvakken

Algoritmiek
Concurrency
inleiding intelligente systemen
Programmeren en correctheid
Talen en compilers

Andere (leuke) keuzevakken

Grondslagen van de Wiskunde
Pijn!
Duurzame Ontwikkeling
Geschiedenis van de politieke filosofie I
Islam, een inleiding
MK: Inleiding in Latijns-Amerika
Organisaties en interactie
Speltheorie
IT en Recht: Inleiding

CKI-gerelateerde minors

Disclaimer: dit zijn dus niet alle minors van de UU. Er is slechts een selectie gemaakt van minors die CKI'ers wellicht wat meer aanspreken dan andere minors.
Cognitie (psychologie)
Computational Science
Educatieve minor bètavakken
Ethiek
Filosofie in Context
Filosofie van Mens en Maatschappij
Gegevenstechnologie
Geschiedenis van de wijsbegeerte algemeen
Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
Honours minor
Innovatiemanagement
Logica
Mediation
Nederlandse taalkunde
Onderwijskunde
Research en development
Taal en Cognitie
Technische Kunstmatige Intelligentie
Theoretische informatica
Software Engineering

Mastervakken

VERPLICHT:
Methods in AI Research
Philosophy of AI

Agents study path
Intelligent agents
Multi-agent systems
Multi-agent learning

Cognitive processing study path
Cognitive Systems
Linguistic Modeling and Experimental Research
Advanced Topics in Cognitive Science

Reasoning study path
Logic and Language (niet bekend in hoeverre gebaseerd op Logic, Language and Cognition)
Commonsense reasoning and Argumentation
Logic and computationKEUZE: (let op, deze lijst is niet meer gecheckt.)
Neurocognition of language
Philosophy of mind
Conceptual semantics
Semantic structures
Toegepaste cognitieve psychologie II
CS Mental representation
Advanced datamining
Kennis en wetenschap
Evolutionary computation
Methods In Perception (Vroeger: Advanced Vision Science)
Multi-agent systems
Language, Speech, Brain
Foundations of semantics
VUL AAN!