USCKI Incognito Logo link

Wat is CKI?

Kunstmatige Intelligentie is een relatief nieuw vakgebied. Het is ontstaan na de uitvinding van de computer, rond 1950. Specialisten uit heel verschillende richtingen zoals informatici, psychologen, taalkundigen, logici, kennis-theoretici en biologen verdiepen zich in (menselijke) intelligentie en het denken, elk vanuit hun eigen invalshoek. Binnen de opleiding worden de kennis en methoden uit de verschillende vakgebieden gecombineerd, om zo steeds meer te begrijpen van kunstmatige en natuurlijke intelligentie. Dit vakgebied omvat wat van belang is om computers tot zinvolle "kennis-, taal- en redeneer-hulpmiddelen" te maken.

Algemeen kan gesteld worden dat men in de Cognitieve Kunstmatige Intelligentie bezig is met het bestuderen van:
  • de structuur van kennis
  • het verwerven, representeren en opslaan van kennis
  • het bewerken van kennis en het redeneren ermee
De opleiding is dus interdisciplinair, de studenten volgen vakken bij de faculteiten van Wijsbegeerte, Wiskunde & Informatica, Letteren en Sociale Wetenschappen. Leden van de vereniging zijn breed opgeleide studenten, multi-inzetbaar en met een grote interesse. Hoewel CKI uiteenlopende disciplines vertegenwoordigt, staat zij te boek als
een bètaopleiding.

Als je meer wilt weten over CKI, of misschien zelfs wel plannen hebt om CKI te gaan studeren, kun je terecht op de officiële voorlichtingssite van CKI:
http://www.uu.nl/bachelors/bachelor/kunstmatige-intelligentie